doris mainzer z'l

כאשר אנשים מדברים על המייסדת של קרן יוסף הגב' דוריס מיינזר ז"ל, היא ברוב המקרים תזכר כאדם שלעולם לא תסתפק עם "לא" כתשובה. דוריס מיינזר, שחברים ומכרים היו קוראים לה פשוט דוריס היתה מוכרת היטב בקהילת בית שמש כעובדת בלתי נלאית שמוציאה את המיטב מכל אדם שהיא פוגשת. כאשר היגרה מלונדון בשנת 1996 עם בעלה ג'ו (יוסף) ז"ל להצטרף לשתי בנותם שחיו מכבר בישראל, תוכניותיה של המורה ללימודי יהודות לשעבר היו רק לפרוש לגמלאות בקרבת מקום לנכדיה וניניה. לא היה לה מושג שבתוך שנים ספורות היא תצליח להשפיע על חלק מהמוסדות החשובים ביותר בישראל באופן פורץ דרך. doris mainzer כבאי מקומי, נתן סולטן, אומר שדוריס מהווה דוגמא אידיאלית לאפקט העצום שאדם אחד יכול להשפיע על קהילה שלימה – כשנמסר לזה. ראובן הארו, כחובש ורכז מקומי של מגן דוד אדום עבד בשיתוף פעולה הדוק עם דוריס, תאר אותה פשוט כמאפשרת לאנשים להשיג יעד. "היא יכולה לאפשר לך לממש את הפוטנציאל שלך כמו שאף אחד אחר לא מסוגל. היא הייתה נותנת לך משימה ואם הסכימת לעבוד איתה, טוב, ואם לא אז היא הייתה עוברת לאדם הבא עד שהעבודה הושלמה. היא מעולם לא פחדה לבקש עזרה וגם לא פחדה לעשות את העבודה בעצמה." דרך המסירות העיקשת שלה לבניית קרן יוסף לזכרו של של בעלה, היא הצליחה לבנות תשתית למגישי העזרה הראשונה של בית שמש, שהפך מודל ליישובים בכל רחבי ישראל. למרות קושי ידיעת לשון העברית והיותה עולה חדשה, דוריס הצליחה להשיג את תשומת לבם של חלק ממקבלי ההחלטות המשפיעים ביותר של האומה, הוכחה לכך כאשר קבלה מכתב הוקרה מהנשיא של מדינת ישראל. חודשים בלבד לפני פטירתה היא ארגנה פגישה אישית עם שר הבריאות דאז, דני נווה, כדי לדון בהרחבה נוספת של מאמציו של קרןdoris mainzer יוסף. עם זאת, לדברי בתה ג'ינה קירש, שנטלה את עול האחריות של ניהול הארגון, תכונתה הבולטת ביותר של אמה הייתה הענווה שלה. ג'ינה מוסיפה כי אמה "חיפשה תמיד הזדמנויות לעזור לאנשים. היא לעולם לא הייתה מרוצה מספיק עם מה שכבר נעשה. תמיד יש דרכים חדשות ומקוריות כדי לשפר את חייהם של אנשים ולעשות אותם בטוחים יותר, והיא הייתה דואגת למצוא אותם ".